De Buitenles

Geef jij graag innovatieve lessen buiten de gebaande paden?

Anders dan anders lessen, die vooral ook simpel, stoer en praktisch zijn?

Zoek jij lessen die kinderen uitdagen zelf na te denken?

En wil jij bewegend leren vertalen naar buiten?

 

De Buitenles is een zintuiglijke leerervaring in de buitenlucht

De Buitenles is een mini-project dat kinderen uitdaagt anders te leren. Lessen beginnen met een inleiding met onderzoeksvraag waar ook de docent het antwoord niet altijd op weet. Dat hoeft ook niet, omdat de Buitenles gericht is op zelf nadenken. De vraag laat de kinderen verwonderen en prikkelt hun nieuwsgierigheid het antwoord te zoeken. De docent krijgt tijdens de les tijd en ruimte om het leerproces van de kinderen te observeren.

Kinderen leren bij elke les vragen te stellen en deze te beantwoorden:
– Hoe kan ik deze opdracht doen?
– Waarom doe ik dit op deze manier?
– Kan het ook anders?

De Buitenles is niet bedoeld als een extra les.
De Buitenles vervangt een reguliere les inclusief de leerdoelen.

Pecha Kucha Start Pippi

Doorzettingsvermogen is vereist

De Buitenles doet beroep op het doorzettingsvermogen van kinderen. Ze moeten samen met elkaar een oplossing vinden voor een vraag waar ze nog nooit mee in aanraking zijn gekomen. Het project is van henzelf, waardoor kinderen betrokken raken bij de les. Ze willen er echt iets van maken.

Heeft het kind er eenmaal plezier in, dan gaat het leren na schooltijd gewoon door. Zeker voor de bovenbouwlessen die gericht zijn op maatschappelijke relevante onderwerpen, creëert de les betrokkenheid bij de kinderen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun project. Ze leren op verschillende niveaus contacten te leggen en samen te werken, wat gunstig is voor de taalontwikkeling.

‘Hoe mooi zou het zijn als je leerling thuiskomt, zijn tas in de hoek gooit en tegen zijn vader of moeder zegt: ‘Ik kom zo terug, ik ben nog niet klaar.’ En weer naar buiten gaat om materiaal te verzamelen voor zijn project?’

De kinderen bewegen meer en genieten van het buitenzijn

Tijdens de Buitenles leren kinderen met alle zintuigen. Hun creativiteit wordt aangewakkerd. Leerlingen leren weer ontdekken in plaats van lesstof aangereikt te krijgen. Bewegend leren in de buitenlucht zorgt voor zintuigelijke ervaringen die beter onthouden worden. Bij alle vraagstukken zijn samenwerken en oplossingen zoeken essentieel.

Buiten bewegen en leren zorgt voor meer betrokkenheid, motivatie, zelfstandigheid en plezier. Het versterkt de concentratie en het leervermogen. Het bevordert gezondheidsaspecten zoals het tegengaan van overgewicht, het verminderen van stress en het voorkomen van depressiviteit. De Buitenles biedt een echte win-win situatie.

Donald Duck buitenleren
deBuitenkist

De Buitenkist

10 buitenlessen

Voor groep 1 t/m 8

Inclusief: materiaal, leskaarten, instructies en boeken

Scholen kunnen de Buitenkist bestellen waarin 10 Buitenlessen opgenomen zijn voor groep 1 tot en met 8. Bij elke Buitenles zit een instructie waardoor je meteen de les kunt geven. Het is zo omschreven dat de leerlingen het zelf kunnen doen en de docent puur de rol heeft als begeleider en observator. Het pakket bevat voor elke les al het materiaal, leskaarten, instructies en boeken die nodig zijn om de les te geven.

De investering voor de Buitenkist is
€ 500,- (excl. btw).

deBuitenkistPlus

De Buitenkist Plus

10 buitenlessen

Voor groep 1 t/m 8

Inclusief: materiaal, leskaarten, instructies en boeken

+ Workshop voor docenten op eigen school

Ook is het mogelijk om de Buitenkist te bestellen samen met een op maat gemaakte workshop voor docenten. Gestart wordt met de workshop die gegeven wordt op de eigen school. Docenten kunnen vragen stellen en krijgen diepere denkvragen en praktische handvatten mee die van pas komen bij de Buitenlessen. Elke docent is dan maximaal voorbereid op het geven van de Buitenlessen.

De investering voor de Buitenkist Plus is
€ 750,- (excl. btw).

‘De belangrijkste reden voor ons om Buitenlessen aan onze leerlingen aan te bieden was om de betrokkenheid van de leerlingen bij de instructie te vergroten. We wilden daarnaast de verwerkingsstof op een andere manier dan op papier aanbieden. We verwachtten dat daardoor de kinderen gemotiveerd werden lesstof kritischer te verwerken. We maakten ze verantwoordelijk voor hun eigen leren. 

Bij een Buitenles leren leerlingen logisch nadenken, taken verdelen, overleggen en samenwerken. Ze merken zelf dat hun eigen betrokkenheid en motivatie groter is dan bij het verwerken op papier. ‘Nu ga ik het veel beter onthouden,’ werd er gezegd. Leerlingen zijn meer betrokken en gemotiveerder om samen tot een goed resultaat te komen. Hun eigenaarschap is groter bij deze lessen.

Mijn grootste inzicht is dat je open moet staan om methodes los te laten als de kerndoelen ook op een andere manier bereikt kunnen worden. Aan leerkrachten wil ik meegeven om klein te beginnen. Kijk naar je lesrooster en vervang eerst één les of alleen de verwerking ervan. Ervaar hoe de leerlingen hierop reageren en kijk wat je zelf nodig hebt.’

 

Ester Markerink Leerkracht groep 8

FILOSOFIE 1

De voordelen van de Buitenles

KRUIP 1 1

De Buitenles vervangt een reguliere les inclusief de leerdoelen.
Als docent krijg je per les informatie over de kerndoelen waaraan wordt gewerkt. Denk daarbij aan aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, cultuur en techniek. Elke les raakt taal en regelmatig rekenen. Zo is de Buitenles niet een extra les, maar een les waardoor een standaard binnen les kan komen te vervallen.

De Buitenles is niet groepsafhankelijk.
Binnen een bouw kunnen meerdere groepen meedoen aan de les, die voor elke groep een eigen vraagstuk/niveau heeft. Optioneel kunnen oudere kinderen de jongere kinderen begeleiden tijdens de les.

Kinderen krijgen meer beweging.
De Buitenles helpt kinderen die lastig stil kunnen zitten op een anders dan anders manier te leren. De vorm van leren draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van de hersenen en door de inrichting van de les aan meer zelfstandigheid van de leerlingen.

Alle lessen naar buiten.
Ook als het regent kunnen de lessen doorgaan. Slecht weer bestaat niet, kinderen kunnen hun kleding erop aanpassen. De ervaring leert dat kinderen het fijn vinden naar buiten te mogen ongeacht het weer.

Buitenlessen kunnen per thema naar eigen inzicht in delen worden gegeven afhankelijk van de organisatie op school.

Wat krijg je voor je investering in de Buitenkist en de Buitenkist Plus?

deBuitenkist

De Buitenkist

10 buitenlessen voor groep 1 t/m 8
Inclusief: materiaal, leskaarten, instructies en boeken

Bovenbouw

 1. Veer – Rariteitenkabinet maken
 2. Kruip – Insectenhotel maken
 3. Moes – Appeltaart maken & bejaardenbezoek
 4. Smul – Wereldgerechten maken & proeverij organiseren

   

  Middenbouw
 5. Hout – Bundel-les
 6. Waar – Topografie Nederland
 7. Raak – Yahtzee

   

  Onderbouw
 8. Rood – Kleuren verzamelen
 9. Bingo – Natuurlijk materiaal tellen
 10. Ren je rot – woordjes zoeken

€500,- (excl. BTW)

deBuitenkistPlus

De Buitenkist Plus

10 buitenlessen voor groep 1 t/m 8
Inclusief: materiaal, leskaarten, instructies en boeken

Bovenbouw

 1. Veer – Rariteitenkabinet maken
 2. Kruip – Insectenhotel maken
 3. Moes – Appeltaart maken & bejaardenbezoek
 4. Smul – Wereldgerechten maken & proeverij organiseren

   

  Middenbouw
 5. Hout – Bundel-les
 6. Waar – Topografie Nederland
 7. Raak – Yahtzee

   

  Onderbouw
 8. Rood – Kleuren verzamelen
 9. Bingo – Natuurlijk materiaal tellen
 10. Ren je rot – woordjes zoeken

+ Implementatie workshop voor leerkrachten op de schoollocatie

+ Begeleiding op maat

€750,- (excl. BTW)

‘In de klas merk ik dat circuitlessen en bewegend leren veel motivatie en betrokkenheid oplevert. De tijd van alleen maar zenden is voorbij. Ik heb gemerkt dat ‘buiten’ nóg leuker is. De kinderen kunnen prima met de instructie aan de slag en nemen de opdracht serieus.  Ze kunnen hun eigen creativiteit kwijt en er ontstaan mooie vormen van samenwerking.’

Janneke Stemerdink Leerkracht groep 7, De Hoeksteen Groenlo

KRUIP 2

Samenwerkingspartners